Stergas - pierwsza edycja konferencji dla branży gazowniczej w Polsce

Konferencja STERGASStergas to konferencja techniczno-naukowa skierowana do kadry zarządzającej i technicznej firm inwestujących, realizujących, projektujących i badawczych z branży gazowniczej. Program konferencji zawiera elementy zarówno szkoleń i prezentacji merytorycznych, jak i sesje panelowe czy otwarte warsztaty techniczne. Tematyka skupiona jest wokół trzech filarów związanych z realizowanymi przedsięwzięciami - ze stroną ekonomiczną realizowanych inwestycji (kadra zarządzająca), nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi (kadra techniczna), innowacjami (instytuty i ośrodki badawcze)

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć w zakresie sterowania i automatyki w gazownictwie oraz rozważenie barier i ograniczeń technicznych, oraz formalno- prawnych. Przedstawione na konferencji referaty oraz dyskusja panelowa wskażą istotę problemów oraz podadzą przykłady konkretnych rozwiązań. Intencją organizatorów jest wniesienia merytorycznego wkładu w proces rozwoju systemów sterowania i automatyki w gazownictwie. Dlatego uczestnicy będą  mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami stosowanymi w celu zapewnienia, bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności systemów gazowniczych, na bazie wdrażania projektów oraz zapoznać się z doświadczeniami zdobytymi podczas ich realizacji.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy z firmami Gazoprojekt, EuRoPol Gaz, Gaz System, Invest Gas grupa PGNiG, PGNiG Technologie, Siemens, Encon, Control Process oraz Instytutem Nafty i Gazu, Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Klubem Paragraf 34, Urzędem Dozoru Technicznego 
Honorowy Patronat nad konferencją, zgodziły się objąć Politechnika Wrocławska oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Więcej informacji na stronie www.konferencja-stergas.pl

Siemens Sp. z o.o., polska spółka regionalna globalnego koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 roku, jest firmą z branż elektronicznej i elektrotechnicznej. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki i techniki napędowej dla przemysłu, instalacji i systemów wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, techniki i aparatury medycznej, produktów i rozwiązań informatycznych, transportu szynowego, systemów zarządzania obiektami oraz infrastruktury komunalnej i specjalistycznej.

 

projekt i realizacja: Departament Reklamy

© 2013 Encon.