LOGO! Learn

FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE

LOGO! Learn Basic

Nr zamówieniowy: 100101

ikh-logo_basic.jpg

Panel dydaktyczny LOGO!Learn! Basic zamocowany jest na stabilnej aluminiowej podstawie.
Panel jest wyposażony w 8 przełączników cyfrowych podłączonych do wejścia sterownika.
Dzięki 2 pokrętłom Makieta posiada możliwość zadawania wartości analogowych. Dokowe złącze 24-pinowe umożliwa podłączenie dodatkowych plansz z symulatorami np. światła drogowe, silnik. Wyjścia sterownika połączone są z diodami LED.  Mikroprzełączniki umożliwiają konfigurację wejść  I7, I8 do pracy analogowej (0..10V) lub cyfrowej. Zestaw wyposażony jest w 32 plansze ćwiczeniowe, które  pozwalają  zapozać się z prostymi i zaawansowanymi funkcjami sterownika LOGO.

Zestaw zawiera:
  • Makieta treningowa LOGO! Learn Basic
  • Sterownik LOGO 12/24 (Opcjonalnie)
  • Zasilacz sieciowy 230 V AC / 24 V DC
  • 32 karty treningowe (praktyczne przykłady z rozwiązaniami w języku polskim)

 

projekt i realizacja: Departament Reklamy

© 2013 Encon.